Idioma: Español
Fecha: Subida: 2022-05-12T00:00:00+02:00
Duración: 6h
Lugar: Espinardo - Centro Social Universitario - Salón de Actos
Lugar: Directo
Intervalo:
desde 12/05/2022 09:30
hasta 12/05/2022 15:30
Visitas: 345 usuarios